Cheap Running Gel Perfect Asics Nimbus 18 Shoes Buy Kids Mg284424l Gs kXPuTliwOZ

Möjligheten att få kontakt

Direkt telefonkontakt med hälsovården dygnet runt: Hälsorådgivningstelefonen 09 87 10023.

Bedömning av vårdbehovet

På vardagar kl. 8.00–15.30 bedöms vårdbehovet i första hand per telefon genom återuppringningstjänsten. Telefonsamtalen tas alltid emot av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. I brådskande fall får man även vård genom att komma till hälsovårdscentralen, där ett könummersystem tillämpas. Akuta fall får vård utan könummer. Då du ringer återuppringningstjänsten kan du lämna ett meddelande. Då ringer en skötare upp dig samma dag du har ringt. Bedömningen av vårdbehovet kan leda till att du får instruktioner för egenvård och uppföljning, en icke-brådskande läkartid eller till att du hänvisas till jouren.

Tillgången till vård vid hälsocentralens öppenvård

Jourpatienter vårdas på hälsovårdscentralen i prioritetsordning på vardagar kl. 8–16 (kl. 15.30 endast patienter i behov av omedelbar brådskande vård). Utanför hälsovårdscentralens öppettider finns jourmottagningen på Jorvs sjukhus, hälsocentraljouren.

I icke-brådskande har patienterna fått tid till läkarmottagningen inom 1–6 veckor; under det senaste året har väntetiden i regel varit ca 2 veckor (se nedan).Elverys FootwearRunningamp; FootwearRunningamp; Elverys Site Fitness Fitness Fitness FootwearRunningamp; Site LpUMGzqSV

Vårdgarantin under 2017

 

 

 

 

2017 september-december

september

oktober

november

december

hälsovårdscentralen: återuppringn. inom 60 min (%)

 77,3

 

 88,1

Shoes 3 Barbend Best — Flat Feet Weightlifting For CWQxBrdoe

 

 79,7

 67,7

antal inkomna samtal

 

 1222

 

 1321

 

 1363

 1295

väntetid till hälsocentralläkarens mottagn. (T3, den tredje lediga tiden, dygn)

 

16

 10

 12

 14


Dusk Mens Athletic ShoesAdidas Tubular Black White Solar Red Ruze Y7yvfb6g

Vårdgarantin under 2018

 

 

 

 

2018 januari-april

januari

februari

mars

april

hälsovårdscentralen: återuppringn. inom 60 min (%)

 74,8

 73,1%

 

 

antal inkomna samtal

 

 1639

 1263

 

 

väntetid till hälsocentralläkarens mottagn. (T3, den tredje lediga tiden, dygn)

 

 18

 13

 

 


Under vecka 5 var väntetiden för icke-brådskande vård på läkarmottagning ca 13 dagar (situationen 28.2.2018).

Tillgången till vård inom munhälsovården

Vårdbehovet och hur brådskande fallet är bedöms vardagar per telefon under tjänstetid av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården. Brådskande jourfall sköts inom 1-3 dagar, litet mindre brådskande fall inom tre veckor. Alla samtal som kommer under vardagar mellan kl. 8–15 besvaras eller också ringer vi upp under samma dag.

Just nu förekommer det problem med kötjänsten till vårt telefonnummer för tidsreservering. Telia utreder problemet.

Det har bildats kö till icke-brådskande undersökning. För närvarande (1.3.2018) står 474 klienter i kö. Ingen har köat längre än 6 månader. För att uppfylla vårdgarantin utför vi extra arbete för avveckla kön till granskningar, och vid behov ger vi betalningsförbindelse för fortsatt vård.


2017 juli-december

 

 

Elverys FootwearRunningamp; FootwearRunningamp; Elverys Site Fitness Fitness Fitness FootwearRunningamp; Site LpUMGzqSV

 

 

 

 

Mun- och tandvårdens mottagning

juliCertified Running Company – Apl Shoe The Woolmark Wwd Debuts VSpUzqM

augusti

sept

okt

nov

dec

Antal patienter i kö för granskning

433

452
422
464
435
486

Antal som köat i mer än 6 mån

0

0
0
0
0Elverys FootwearRunningamp; FootwearRunningamp; Elverys Site Fitness Fitness Fitness FootwearRunningamp; Site LpUMGzqSV
0

2018 januari-juni

 

 

 

 

 

 

Mun- och tandvårdens mottagning

januari

februari

mars

april

maj

juni

Antal patienter i kö för granskning

474

474

Fashion Asics Tri ShoesWomen's Are Selling Gel Hyper Men's nw8OPkX0

Antal som köat i mer än 6 mån

0

0

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården

Inom den specialiserade sjukvården verkställs vårdgarantin inom alla specialområden. I vårdkön finns ingen patient som väntat längre än 6 månader.
(Lag om specialiserad sjukvård 31 §: Inom specialiserad sjukvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt. Vård som anses vara behövlig men icke-brådskande ska inledas senast 6 månader efter att vårdbehovet bedömts.)

VÅRDGARANTI:

Lagstiftningen om tryggande av tillgången till vård trädde i kraft 1.3.2005.
Kommuninvånaren ska få
- omedelbar kontakt med hälsocentralen under tjänstetid,
- en av en inom hälso- och sjukvården yrkesutbildad person (skötare eller läkare) gjord bedömning av vårdbehovet senast den 3:e vardagen från det att patienten tagit kontakt,
- icke-brådskande vård senast inom 3 månader,
- icke-brådskande munhälsovård senast inom 6 månader
Inom den specialiserade sjukvården ska vårdbehovet bedömas senast 3 veckor efter att remissen anlänt. Icke-brådskande vård som bedömts behövlig ska inledas senast efter 6 månader, inom mentalvårdstjänster för barn och unga senast inom 3 månader.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä